ТИ ОДЛУЧУВАШ. ГЛАСАЈ!


Направете го вашиот план за гласање


СÈ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ

Оваа година се одржуваат два изборни циклуси. На 24 април се одржуваат претседателските избори. На 8 мај се одржуваат парламентарни избори.

На 24 април гласаме за претседател на Република Северна Македонија. На 8 мај гласаме за пратеници во Собрание.
Граѓанките и граѓаните на нашата земја власта ја остваруваат преку демократски избрани претставници. Затоа, за зачувување и унапредување на демократијата во Северна Македонија, нејзиниот развој и стабилноста, пресудно е гласањето на изборите.

На избирачкото место се проверува идентитетот на секој граѓанин кој сака да го оствари своето право на глас, како и дали е запишан/а во Избирачкиот список.Идентитетот се утврдува со личен документ или патна исправа и со отпечаток од прст.
Потоа секој/а добива гласачко ливче на кое се набројани сите кандидати за претседател или политички партии кои учествуваат на изборите по редослед утврден со ждрепка. Граѓаните го заокружуват бројот пред кандидатот за претседател или партија за која сакаат да гласааат позади параван кој служи за заштита на тајноста на гласањето и пополнетото гласачко ливче го ставаат во посебно означени гласачки кутии.

Во земјата има 3.480 избирачки места.
Гласањето се одвива во избирачки места детално опишани во Опис на избирачки места што го обезбедува ДИК.

Личниот идентитет избирачот го докажува со важечка лична карта или важечка патна исправа, односно лична карта или патна исправа чија важност истекла во периодот од распишувањето на изборите до денот на нивното одржување.
Само за изборите во 2024 година, избирачите ќе може да гласаат со лична карта или со патна исправа чија што важност истекла во периодот од 9 месеци до денот на одржување на изборите:
1. На претседателските избори ќе може да гласаат граѓаните на кои по било кој основ (по сила на закон или по рок на важност) им истекле личните документи од 24.07.2023 година до денот на изборите 24.04.2024 година и
2. На парламентарни избори ќе може да гласаат граѓаните на кои по било кој основ (по сила на закон или по рок на важност) им истекле личните документи од 08.08.2023 година до денот на изборите 08.05.2024 година

ЦИВИЛ секогаш е на располагање за пријавување на изборните нерегуларности. Контактите на ЦИВИЛ се: 02/5209176, 075 389 698, [email protected], или на Фејсбук.
Доколку забележите изборни нерегеуларности, веднаш известете ги членовите на Избирачкиот одбор во вашето избирачко место, Општинската изборна комисија, Државната изборна комисија, а во некои случаи и припадниците на МВР кои го обезбедуваат изборниот процес.
Освен тоа, можете да ги информирате и набљудувачите на ЦИВИЛ кои ќе бидат присутни на гласачките места.
Секоја политичка партија има право на свој претставник на избирачките места што го мониторираат процесто на гласање. Доколку опцијата за пријава на нерегуларност е набљудувач, тогаш најдоборо е да пријавите кај домашните набљудувачи, претставници на граѓански организации или на некоја од меѓународните набљудувачи мисии (ОБСЕ/ОДИХР).

Сосема е безбедно да се гласа. Покрај тоа, за безбедноста е надлежна полицијата која го обезбедува гласачкото место непрекинато почнувајќи од 6:00 часот до 19:00 часот.

Зошто гласаме?

Претстојните претседателски и парламентарни избори се најзначајните во последните години и вашето учество преку гласањето е можност да одлучите за вас и за вашите најблиски. Така одлучувате за својата иднина и за иднината на нашата држава. Ве охрабруваме да го искористите вашето право на глас: https://actionnetwork.org/forms/glasaj

Мултимедиа