ma
alb
Не дозволувај други да одлучуваат за тебе - гласај!
Оствари го своето гласачко право
Следејќи ги правилата, се штитиме едни со други

Најди го својот кандидат!

Најди ја својата Изборна единица на мапа!

Одбери политичка партија!

Не дозволувај други да одлучуваат за тебе - гласај! Оствари го своето гласачко право
е иницијатива на ЦИВИЛ - Центар за слобода
Погледнете ги другите наши иницијативи